Scoala, prietenul tau de azi si de maine

sigle proiect UE
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
kids-1093758_6401

Școala, prietenul tău de azi și de mâine

Proiectul Școala prietenul tău de azi și de mâine, are ca obiectiv principal prevenirea abandonului școlar, prin realizarea de activități integrate care implică elevii, părinții și cadrele didactice. Acest proiect răspunde unei probleme tot mai acute care afectează societatea românească atât la nivel urban cât și la nivel rural – părăsirea timpurie a școlii.

Conform studiilor realizate de Institutul Național de Statistică regiunea București-Ilfov a înregistrat cea mai mare scădere a populației școlare, 18% comparativ cu celelalte regiuni. Fenomenul abandonului școlar este tot mai prezent în zonele locuite de populație săracă, zonele periferice, cartierele cu populație minoritară și grupuri vulnerabile.

Proiectul își propune să realizeze un cadru integrat care să implice familia, cadre didactice, psihologi și consilieri educaționali în educația și formarea copiilor astfel încât riscurile de abandon școlar să scadă semnificativ.

Date statistice:

Beneficiar: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Parteneri asociați: Școală gimnazială Sfântul Silvestru, Școală Gimnazială nr. 41

Valoarea finanțării: 2.783.610,78 lei

Acest proiect este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

POCU 2014-2022

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Mai multe detalii despre program sunt disponibile aici: POCU

Fondul Social European

FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE.

Mai multe detalii sunt disponibile aici: FSE

Uniunea Europeana

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa, care este compusă din 28 state. Uniunea Europeana s-a dezvoltat prin aderarea unor noi state membre și și-a crescut puterea prin adăugarea de domenii economice, sociale și politice în abilitățile sale.

Mai multe detalii sunt disponibile aici: UE