Anunț atribuire contract furnizare echipamente IT

I. DATE ACHIZITOR Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, având sediul în București, str Episcopul Timus, nr 37, Sector 1, cod postal 011622, telefon: 031.425.58.84 sau e-mail office@fundatiadanvoiculescu.ro

II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de computere portabile (LOT 1) si furnizarea de multifuncțională (LOT 2) în cadrul proiectului „Școala, prietenul tău de azi și de mâine”, cod SMIS 106583, Contract de finantare POCU/74/6/18/106583. Durata contract Durata contractului în ani: max 2 luni de la semnarea contractului de ambele părți.

Sursa de finanţare: Bugetul proiectului „„Școala, prietenul tău de azi și de mâine”, cod SMIS 106583; Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1: Educație și competențe, Componentă 1 – Programul „ȘCOALA PENTRU TOȚI”, Cod Apel : POCU/74/6/18

Valoarea totală estimată este de: 16,432.50 lei (fără TVA): LOT 1 – 8.000,00 lei, fără TVA; LOT 2 – 8,432,50 lei, fără TVA Procedura aplicata: achizitie directă Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Data publicarii invitației de participare: 11.07.2018

III. ATRIBUIREA Numarul ofertelor primite: LOT 1 – 1 ofertă; LOT 2 – 1 ofertă Numarul ofertelor admisibile: LOT 1 – 1 ofertă; LOT 2 – 1 ofertă Oferta declarată câștigătoare • Ofertant: S.C. PRAGMA COMPUTERS S.R.L. (LOT 1 și LOT 2) Valoarea totală a contractului nr. 1574 / 20.07.2018 (LOT 1 și LOT 2): 15.963 lei, fara TVA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *