Anunț achiziționare servicii de catering

FUNDAȚIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI, în calitate de Beneficiar, dorește să achiziționeze servicii de catering pentru proiectul „Școala, prietenul tău de azi și de mâine” cod SMIS 106583. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1: Educație și competențe, Componentă 1 – Programul „ȘCOALA PENTRU TOȚI”, Cod Apel : POCU/74/6/18.

DATE GENERALE

Denumirea proiectului: „Școala, prietenul tău de azi și de mâine”, cod SMIS 106583

Beneficiar: FUNDAȚIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI

Adresa: Str. Cronicarilor, nr 2 (fosta Episcopul Timus, nr 37), Sector 1, București

Telefon: 031.425.58.84

Email: office@fundatiadanvoiculescu.ro

Obiectul contractului: Achiziţie servicii de catering în vederea asigurării mesei de prânz pentru elevii înscriși la Şcoala Gimnazială nr. 23 din Strada Oltarului, nr. 11, sector 2, Bucureşti și Şcoala Gimnazială nr. 41 din Strada Nicolae Apostol, nr. 2, sector 2, Bucureşti, elevi ce reprezintă Grupul Țintă din cadrul proiectului „Școala, prietenul tău de azi și de mâine”, cod SMIS 106583, potrivit cerinţelor din Caietul de sarcini.

Tip contract: contract de prestări servicii de catering

Durata contractului: 29 luni, dar nu mai tarziu de 28.02.2021

Cantitate: maxim 37.275 de portii

Valoare totală estimată: 485,693.25 lei fara TVA, respectiv 529,405.64 lei TVA inclus

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Procedura de atribuire aplicată: procedura competitivă potrivit Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fondurieuropene

Documentația pentru ofertanți se poate obține prin descărcarea acesteia de pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea „Achiziţii privaţi”, descărcarea acesteia de pe pagina web a Beneficiaruluihttp://www.fundatiadanvoiculescu.ro/proiect106583/achizitii/, în format tipărit de la sediul Achizitorului sau în format electronic printr-o solicitare pe e-mail office@fundatiadanvoiculescu.ro.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări10.10.2018

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: maxim 48 de ore de la primirea solicitării.

Oferta de preț împreună cu documentele solicitate vor fi depuse, într-un plic sigilat, în conformitate cu cerințele din documentația pentru ofertant la sediul FUNDAȚIEI DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI, str Cronicarilor, nr 2 (fosta Episcopul Timus, nr 37), Sector 1cod postal 011622, Bucuresti

Data limită de depunere a ofertelor: 17.10.2018, ora 12:00

DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *